Radio Sedaie Ashena

sänder dygnet runt 

på frekevens

FM 94/6 MHz

Vid  reklambäställning ring på 

Tel  +46-8-358051 

+46-72-2527462

+46-70-4031719

info@radioashena.net